Sieci komputerowe

Treści kształcenia

Wprowadzenie (rys historyczny, architektura sieci). Typy sieci. Komutacja pakietów. Współdziałanie sieci. Protokoły komunikacyjne: budowa, przeznaczenie, standardy. Internet (struktura, adresowanie, protokoły i standardy). Zagadnienia bezpieczeństwa. Aplikacje sieciowe.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu użytkowania, konfigurowania, projektowania i programowania sieci komputerowych.