Treści i efekty kształcenia

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW treści kształcenia makrokierunku mają obejmować treści kształcenia kierunków składowych. W naszym przypadku program Bioinformatyki obejmuje treści kształcenia ze standardów dla biologii i informatyki.

Poniżej znajduje się spis oraz krótki opis poszczególnych przedmiotów z podziałem na stopnie studiów.