Serdecznie witamy

Makrokierunek Bioinformatyka jest wspólnym projektem dwóch wiodących poznańskich uczelni, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Politechniki Poznańskiej. Studia dzienne I i II stopnia (odpowiednio licencjackie i magisterskie) oferują nowoczesny program nauczania obejmujący przedmioty spełniające standardy kształcenia w zakresie biologii i informatyki, i przede wszystkim przedmioty typowo bioinformatyczne. Nad programem studiów czuwają wykładowcy Wydziału Biologii UAM oraz Wydziału Informatyki PP.