Rekrutacja

Rekrutacja jest prowadzona równolegle przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przez Politechnikę Poznańską. W zależności od jednostki przeprowadzającej rekrutację, szczegóły dotyczące procedury rekrutacyjnej mogą się różnić.

Nabór na studia I i II stopnia przeprowadzany jest począwszy od 2010 r.