Rekrutacja

Rekrutacja jest prowadzona przez Politechnikę Poznańską.

Nabór na studia I i II stopnia przeprowadzany jest począwszy od 2010 r.