Rekrutacja

W 2019 r. nabór na studia I stopnia oparty będzie na rankingu kandydatów wg zamieszczonego tutaj wzoru. Ranking kandydatów na studia II stopnia skonstruowany zostanie na podstawie rezultatów rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której zweryfikowany zostanie stopień przyswojenia efektów kształcenia obowiązujących dla Bioinformatyki I stopnia.

Szczegółowe informacje nt. procedury rekrutacyjnej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej można uzyskać w dziekanacie,  drogą telefoniczną lub na wydziałowej stronie WWW. Zapraszamy także na stronę Politechniki Poznańskiej, w zakładce Rekrutacja zamieszczone zostały m.in. szczegółowa procedura rekrutacji i uchwały Senatu PP określające zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów.