Wzór rankingowy

Bioinformatyka: X = {biologia, chemia, fizyka, informatyka}

W2 = 0,5 * Jp + 0,5 * Jo + 2,5 * (Mp + Mr)  + 2 * (Xp + Xr)

gdzie:

  • Jp = liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
  • Jo = liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy zdawali język obcy w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym Jo = 100),
  • Mp = liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),
  • Mr = liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),
  • Xp = liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Xr odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),
  • Xr = liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Xp odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Wzór pozwala kandydatowi zdobyć maksymalnie 1 000 punktów. Zasady przeliczania wyników tzw. starej matury, matury międzynarodowej lub wyników z poziomu rozszerzonego na poziom podstawowy znajdują się tutaj.