Informacje ogólne

Dziedziny nauki wchodzące w obszar kierunku: biologia i informatyka.

Jednostki prowadzące kierunek studiów: