Informacje ogólne

Kierunki studiów wchodzące w obszar makrokierunku: biologia i informatyka.

Jednostki prowadzące makrokierunek studiów: