Motywacja

Posiadając doświadczenie z wieloletniej współpracy i wspólnym prowadzeniu makrokierunku Bioinformatyka we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Adami Mickiewicza, Wydział Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydział Technologii Chemicznej wspólnie uruchomiły kierunek Bioinformatyka. Zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów z obu wydziałów, od lat prowadzących badania w dziedzinie bioinformatyki na najwyższym światowym poziomie, oraz nowoczesny program studiów gwarantują wysoki standard kształcenia bioinformatyków na nowym kierunku studiów. Po jego ukończeniu absolwenci mogą podjąć pracę m.in. zarówno w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym, jak i w laboratoriach oraz instytutach badawczych.