Motywacja

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na kształcenie w tym nowym obszarze nauki, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej wspólnie uruchomiły makrokierunek Bioinformatyka. Zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów z obu wydziałów, od lat prowadzących badania w dziedzinie bioinformatyki na najwyższym światowym poziomie, oraz nowoczesny program studiów gwarantują wysoki standard kształcenia bioinformatyków na nowym kierunku studiów. Po jego ukończeniu absolwenci mogą podjąć pracę m.in. zarówno w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym, jak i w laboratoriach oraz instytutach badawczych.