Program nauczania

Program nauczania makrokierunku Bioinformatyka wypełnia standardy nauczania dla kierunków wchodzących w jego skład (biologia i informatyka), przy równoczesnym kształceniu w zakresie przedmiotów typowo bioinformatycznych. Duża liczba przedmiotów obieralnych (zwłaszcza na studiach II stopnia) daje studentowi możliwość preferencji przedmiotów zgodnych z jego zainteresowaniami.

Karty przedmiotów dla makrokierunku Bioinformatyka są dostępne na stronach Wydziału Informatyki PP oraz Wydziału Biologii UAM.