Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta została w ogólny sposób scharakteryzowana w podziale na poszczególne etapy studiów: