Określenie formy zakończenia studiów

Na studiach pierwszego stopnia wymagane będzie przygotowanie pracy inżynierskiej. Złożenie pracy inżynierskiej i egzaminu inżynierskiego kończy studia pierwszego stopnia.

Na studiach drugiego stopnia wymagane będzie przygotowanie pracy magisterskiej. Złożenie pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego kończy studia drugiego stopnia.