Praca

Zachęcamy do przesyłania ofert pracy dla absolwentów makrokierunku Bioinformatyka I i II stopnia. Oferty pracy do zamieszczenia na stronie prosimy przesyłać na adres: bszawulak@cs.put.poznan.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać dane pracodawcy, rodzaj pracy, pożądane kwalifikacje oraz dane kontaktowe do wysyłania zgłoszeń.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta pracy w ICHB - post-doc

Oferta pracy na stanowisku asystenta lub adiunkta (post- doc) w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Zakładzie Metabolizmu RNA w Poznaniu. Nabór do 7 lutego.

Więcej informacji na stronach 1 i 2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta pracy w ICHB - doktorant

Oferta pracy na stanowisku doktoranta w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Nabór do 7 lutego.

Więcej informacji na stronach 1 i 2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta pracy w Poznaniu

Oferujemy pracę na stanowisku asystenta lub adiunkta (post- doc) w Zakładzie Genetyki Molekularnej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Poszukujemy pracownika naukowego z doświadczeniem w bioinformatyce i analizie danych NGS i/lub w genetyce, w szczególności w genetyce nowotworów.

Więcej informacji pod linkiem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praca w Warszawie

Ogłoszenie o pracy w Warszawie dla bioinformatyka lub osoby chcącej prowadzić jednocześnie badania laboratoryjne i bioinformatyczne w biomedycynie chorób nowotworowych.

Więcej informacji pod linkiem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------