Praca

Zachęcamy do przesyłania ofert pracy dla absolwentów makrokierunku Bioinformatyka I i II stopnia. Oferty pracy do zamieszczenia na stronie prosimy przesyłać na adres: nszostak@cs.put.poznan.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać dane pracodawcy, rodzaj pracy, pożądane kwalifikacje oraz dane kontaktowe do wysyłania zgłoszeń.


Poszukiwany jest student bioinformatyki do udziału w projekcie naukowym "Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych", realizowanym przez Zakład Krystalografii UAM w ścisłej współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Projekt rozpoczął się pierwszego sierpnia 2018 r. i potrwa 3 lata. Zakres obowiązków obejmuje:

- przygotowanie schematu metadanych opisujących dane
- opracowanie i przygotowanie do depozytu zestawów danych dyfrakcyjnych
- opracowanie protokołów procesowania danych oraz rozwiązywania struktur
- ścisła współpraca z programistami z ICM
- zarządzanie danymi krystalograficznymi
- dostosowanie oprogramowania do potrzeb repozytorium krystalograficznego

Istnieje możliwość połączenia tematu projektu np. z praca magisterską lub nawet rozprawą doktorską.

Kontakt: dr Mirosław Gilski, mirek@amu.edu.pl, tel. 61 8291810.


Instytut Chemii Bioorganicznej PAN poszukuje chętnych na stanowisko asystenta lub adiunkta w ramach realizacji projektu MAESTRO NCN pt. „Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych”. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

- posiadać stopień naukowy doktora (lub równoważnik) w dziedzinie biologii molekularnej, bioinformatyki,
biotechnologii, biochemii, medycyny lub pokrewnej*.
- posiadać udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w rozpoznawalnych czasopismach
naukowych (z bazy Web of Science, w tym pierwszoautorskich).
- kandydat powinien posiadać także silną motywację do pracy i zaangażowanie w realizację projektu.
- doświadczenie w dziedzinie bioinformatyki i/lub biostatystyki, genetyki.
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz opracowania publikacji.

Termin składania ofert: 31 października 2018 r.

Więcej informacji dostępne tutaj.

Kontakt: dr hab. Piotr Kozłowski, prof. ICHB PAN, mail: kozlowp@yahoo.com (preferowany) lub kozlowp@ibch.poznan.pl, tel. 605604044 lub 61 6653049.