Podstawy programowania

Treści kształcenia

Teoretyczne podstawy programowania: podstawowe konstrukcje programistyczne, typy danych, funkcje i procedury, modularność, rekurencja. Pełen wykład języka C ilustrowany licznymi przykładami. Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci będą rozwiązywać zadania ilustrujące zagadnienia omawiane na wykładach.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna teoretyczne podstawy programowania i praktyczne zagadnienia związane z metodologią programowania w języku C.