Bazy danych

Treści kształcenia

Wprowadzenie do systemów baz danych. Koncepcja i architektura systemów baz danych. Modelowanie danych, diagramy związków-encji. Transformacja schematu pojęciowego bazy danych do schematu implementacyjnego. Relacyjny model danych, algebra relacji. Język SQL. Projektowanie schematów logicznych relacyjnych baz danych. Organizacja danych. Model transakcji i przetwarzanie transakcyjne. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna teoretyczne i praktyczne podstawy teorii baz danych. Potrafi zaprojektować bazę danych i sformułować złożone zapytania w języku SQL.