Algorytmy kombinatoryczne w bioinformatyce

Treści kształcenia

Modelowanie problemów biologicznych za pomocą znanych problemów kombinatorycznych. Grafy jako struktury danych powszechnie używane do kodowania instancji problemów bioinformatycznych. Obecność błędów eksperymentalnych w instancji a złożoność obliczeniowa problemu dla wybranych przykładów. Przykłady zastosowania znanych algorytmów kombinatorycznych do rozwiązania problemów biologicznych. Przykłady nowych algorytmów dedykowanych problemom biologicznym, opartych na strukturach grafowych. Operacje na sekwencjach znaków i algorytmy dla tych struktur.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student postrzega problem biologiczny w kategoriach algorytmicznych. Potrafi skonstruować algorytm rozwiązujący wybrany problem biologiczny, w miarę możliwości stosując w nim znane podejścia kombinatoryczne.