Immunologia

Treści kształcenia

Wprowadzenie do zagadnień immunologii. Dopełniacz (komplement). Przeciwciała (immunoglobuliny). Receptory limfocytów T wiążące antygen. Główny układ zgodności tkankowej (MHC). Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego i typu komórkowego. Współdziałanie komórek i cząsteczek w odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja immunologiczna. Odporność przeciwwirusowa, przeciwbakteryjna, przeciwgrzybiczna, przeciwpasożytnicza. Szczepionki. Immunologia nowotworów i przeszczepów. Niedobory odporności, nadwrażliwość, autoimmunizacja, ostry i przewlekły proces zapalny. Ewolucja odporności. Podstawowe techniki immunologiczne i ich wykorzystanie.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna strukturę i funkcje komórek oraz cząsteczek biorących udział w różnych typach odpowiedzi immunologicznej. Posługuje się podstawowymi technikami immunologicznymi i zna możliwości ich praktycznego wykorzystania w biologii i medycynie.