Projektowanie i programowanie obiektowe

Treści kształcenia

Przesłanki programowania obiektowego. Definicje podstawowych pojęć obiektowych: obiekt, atrybuty obiektu, metody, komunikaty, interfejs, klasy, wystąpienia klas i hierarchia dziedziczenia. Własności obiektowych języków programowania. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawami języka C++ lub Javy i samodzielnie tworzą programy zawierające podstawowe konstrukcje języków obiektowych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student rozumie zasady programowania obiektowego i potrafi zaprojektować i zaimplementować program w języku C++ lub Java.