Biochemia

Treści kształcenia

Molekularne składniki komórek organizmów żywych, ich struktura i funkcje: aminokwasy i białka, cukry proste i polisacharydy kwasy tłuszczowe i lipidy. Enzymy: ich budowa i specyficzność. Regulacja i kinetyka reakcji enzymatycznych. Koenzymy i witaminy. Katabolizm polisacharydów i białek. Procesy anaboliczne. Energetyka reakcji biochemicznych. Fosforylacja substratowa i oksydacyjna. Integracja i regulacja metabolizmu. Budowa, właściwości i funkcje kwasów nukleinowych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna budowę cząsteczek tworzących komórkę oraz jej podstawowy metabolizm. Rozumie powiązania pomiędzy podstawowymi szlakami metabolicznymi, umie wykonać i zinterpretować podstawowe doświadczenia biochemiczne.