Systemy operacyjne

Treści kształcenia

Funkcje systemu operacyjnego. Zasoby komputerowe. Zarządzanie procesami. Współbieżność. Struktury systemów operacyjnych. System plików. Organizacje fizyczne plików. Operacje na plikach. Katalogi i ich struktury. Zarządzanie przestrzenią na dysku. Zarządzanie pamięcią operacyjną. Zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia. Na laboratorium studenci implementują mechanizmy oferowane przez jądro systemu UNIX.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna teoretyczne i praktyczne aspekty konstruowania i użytkowania systemów operacyjnych (na przykładzie systemów UNIX / Linux).