Inżynieria oprogramowania

Treści kształcenia

Cykl projektowania i życia oprogramowania. Języki specyfikacji i projektowania. UML jako narzędzie modelowania, projektowania i dokumentowania. Analiza/modelowanie systemów z wykorzystaniem języka UML. Metodyka projektowania obiektowego. Wzorce projektowe. Techniki zwiększania niezawodności oprogramowania. Testowanie oprogramowania. Dokumentacja techniczna i użytkowa. Wybrane narzędzia wspomagające: narzędzia CASE, narzędzia automatyzacji testów, narzędzia zarządzania konfiguracjami.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna podstawy inżynierii oprogramowania i potrafi je zastosować do zarządzania przedsięwzięciem programistycznym.