Fizjologia

Treści kształcenia

Podstawowe procesy życiowe organizmów oraz mechanizmy regulacji i integracji funkcji organizmów roślinnych, zwierzęcych i człowieka. Odżywianie, wymiana gazowa, wydalanie, gospodarka wodna i mineralna, oddychanie, fotosynteza. Percepcja bodźców i reakcje na czynniki środowiska. Pobudliwość i układ nerwowy, zmysły. Elementy funkcjonalnej anatomii człowieka. Fizjologia mięśni i serca, krążenie. Hormony roślinne i zwierzęce, wzrost i rozwój. Metody badan in vivo oraz na izolowanych tkankach i organach (in vitro).

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student rozumie znaczenie i przebieg podstawowych procesów życiowych organizmów. Potrafi powiązać strukturę i funkcję na różnych poziomach organizacji i u różnych organizmów. Stosuje wybrane techniki biologii eksperymentalnej.