Bioróżnorodność III

Treści kształcenia

Przedmiot realizowany w formie praktycznych zajęć w terenie, w trzech grupach tematycznych: botanicznej, zoologicznej i hydrobiologicznej. Prezentacja flory i fauny w terenie ze zwróceniem uwagi na wzajemne powiązania między organizmami i środowiskiem. Struktura i funkcjonowanie wybranych ekosystemów lądowych i słodkowodnych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student potrafi określić zgrupowania roślinne w terenie oraz oznaczyć pospolite gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Rozpoznaje najbardziej charakterystyczne elementy flory i roślinności regionu wielkopolskiego oraz określa różnorodność zwierząt w najbliższym otoczeniu i jej związek ze środowiskiem.