3.5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Poniżej został przedstawiony plan zajęć na studiach inżynierskich, w podziale na poszczególne semestry.

Studia pierwszego stopnia kończą się złożenieniem pracy inżynierskiej i egzaminu inżynierskiego.