Rok 1 (4), semestr 1 (7)

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Zaawansowane metody optymalizacji 15     15 30 PP   3
Przetwarzanie obrazów 30     30 60 PP E 6
Biokrystalografia 30     30 60 UAM E 6
Analiza filogenetyczna 15     45 60 UAM E 6
Genetyka populacyjna 15     30 45 UAM E 5
Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki   30     30 UAM   2
Język angielski     30   30 UAM   2
Szkolenie BHP 8       8 UAM + PP   0

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium