Rok 1 (4), semestr 1 (7)

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Zaawansowane metody optymalizacji 15     15 30 WIiT 2  
Zaawansowane programowanie 30     30 60 WIiT 5  
Biologiczne aplikacje baz danych 30     30 60 WIiT 5  
Genomika populacji 30     30 60 WIiT 5 E
Zaawansowane metody analityczne 30     15 45 WTCh 3  
Biotechnologia 30     30 60 WTCh 6 E
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych 15   15   30 WTCh 2  
Communication in English     30   30   2  
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP 4       4   0  

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium
  • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej