Rok 1 (4), semestr 2 (8)

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Podejścia systemowe w badaniach biomedycznych 15   15   30 PP   2
Modelowanie procesów biologicznych 15     15 30 UAM + PP   3
Zaawansowane programowanie 30     30 60 PP   5
Bioinformatyka strukturalna 15     15 30 PP E 4
Informatyka medyczna 15     15 30 PP   3
Analiza danych wysokoprzepustowych 15     15 30 PP   3
Język angielski     15   15 UAM   2
Moduły do wyboru* 60     60 120 UAM + PP   8

* Możliwe inne rozłożenie godzin na poszczególne formy zajęć

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium