Rok 1 (4), semestr 2 (8)

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Modelowanie procesów biologicznych 15     15 30 WIiT 2  
Bioinformatyka strukturalna 15     15 30 WIiT 3 E
Informatyka w medycynie 30     15 45 WIiT 3  
Obliczenia wielkiej skali 15     30 45 WIiT 4  
Biokrystalografia makromolekularna 30     30 60 WTCh 5  
Techniki separacji bioskładników 30     30 60 WTCh 5 E
Toksykologia 30       30 WTCh 2  
Przedmiot obieralny 1 30     30 60 WTCh 4  
Scientific & Technical Writing     30   30   2  

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium
  • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej

Przedmiot obieralny 1 - WTCh :

  • Biomateriały
  • Materiały do zastosowań biomedycznych