2-letnie studia II stopnia (magistersko - inżynierskie)

Poniżej został przedstawiony plan zajęć na studiach magisterskich, w podziale na poszczególne semestry.

Studia drugiego stopnia kończą się złożenieniem pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.