Rok 2 (5), semestr 3 (9)

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Biologia systemowa 30     30 60 WIiT 6 E
Analiza danych wysokoprzepustowych 15     15 30 WIiT 3  
Immunologia obliczeniowa 15     15 30 WIiT 2  
Biosensory 15     15 30 WTCh 2  
Podstawy modelowania molekularnego 15     15 30 WTCh 2  
Przedmiot obieralny 2 30     30 60 WIiT 4  
Przedmiot obieralny 3 30     30 60 WIiT 4  
Przedmiot obieralny 4 15     15 30 WIiT 2  
Przedmiot obieralny 5 30     30 60 WTCh 4  
Seminarium dyplomowe   15     15 WIiT 1  

gdzie:

 • W - wykład
 • S/K - seminarium/konwersatorium
 • Ć - ćwiczenia
 • L - laboratorium
 • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej

Przedmiot obieralny 2 - WIiT :

 • Analiza danych genomicznych w środowisku Bioconductor
 • Zmienność strukturalna genomów/li>

Przedmiot obieralny 3 - WIiT :

 • Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych
 • Systemy zarządzania treścią

Przedmiot obieralny 4 - WIiT :

 • Metody statystyczne w bioinformatyce strukturalnej
 • Wizualizacja strukturalna

Przedmiot obieralny 5 - WTCh :

 • Biomimetyka: preparatyka bioinspirowanych materiałów
 • Materiały i technologie biomimetyczne