Rok 2 (5), semestr 3 (9)

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Bioinformatyka genomów 15     45 60 UAM E 5
Biologia systemów 30     30 60 UAM + PP E 5
Seminarium magisterskie: Zastosowania narzędzi informatycznych w biologii***   30     30 UAM   4
Seminarium magisterskie: Nowe narzędzia bioinformatyczne***   30     30 PP   4
Moduły do wyboru* 60     60 120 UAM + PP   8
Przygotowanie pracy magisterskiej   10   (150)** 10 UAM + PP   8

* Możliwe inne rozłożenie godzin na poszczególne formy zajęć
** Czas przeznaczony na realizację przez studenta pracy magisterskiej
*** Seminarium do wyboru

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium