Rok 2 (5), semestr 4 (10)

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Obliczenia wielkiej skali 15     30 45 PP   4
Seminarium magisterskie: Zastosowania narzędzi informatycznych w biologii***   30     30 UAM   4
Seminarium magisterskie: Nowe narzędzia bioinformatyczne***   30     30 PP   4
Przygotowanie pracy magisterskiej    10   150** 10 UAM/PP   10
Moduły do wyboru* 75     75 150 UAM + PP   12

* Możliwe inne rozłożenie godzin na poszczególne formy zajęć
** Czas przeznaczony na realizację przez studenta zadań na pracowni magisterskiej.
*** Seminarium do wyboru

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium