Rok 2 (5), semestr 4 (10)

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Podejścia systemowe w badaniach biomedycznych 15   15   30 WIiT 2  
Analiza filogenetyczna 15     15 30 WIiT 2  
Projektowanie i fizykochemia materiałów biomedycznych 30     30 60 WTCh 4  
Przedmiot obieralny 6 15     15 30 WTCh 2  
Przedmiot obieralny 7 15     15 30 WTCh 2  
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 30   15   45 WIiT 3  
Seminarium dyplomowe   15     45 WIiT 1  
Przygotowanie pracy dyplomowej             14  

gdzie:

 • W - wykład
 • S/K - seminarium/konwersatorium
 • Ć - ćwiczenia
 • L - laboratorium
 • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej

Przedmiot obieralny 6 - WTCh :

 • Techniki separacyjne i łączone w analityce związków bioaktywnych
 • Rozwiązania sprzętowe stosowane w analityce związków bioaktywnych

Przedmiot obieralny 7 - WTCh :

 • Modelowanie molekularne biocząsteczek
 • Zaawansowane metody modelowania molekularnego

Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny - WIiT :

 • Marketing i elementy kompetencji menedżerskich
 • Koncepcje i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem