Rok 3, semestr 5

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Uczenie maszynowe 30     15 45 PP E 4
Inżynieria oprogramowania 15     30 45 PP E 4
Proteomika     30   30 PP   2
Bioinformatyka strukturalna   15   30 45 UAM E 4
Genomika i transkryptomika   15   30 45 UAM E 4
Obliczeniowa biologia komórki 15     15 30 UAM   2
Moduły do wyboru* 75     75 150 UAM + PP   10

* Możliwe inne rozłożenie godzin na poszczególne formy zajęć

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium