Rok 1, semestr 2

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Analiza matematyczna i algebra liniowa 30   30   60 PP   4
Algorytmy i struktury danych 30     30 60 PP E 5
Projektowanie i programowanie obiektowe 30     30 60 PP   5
Biologia komórki 20     10 30 UAM   2
Biologia molekularna 30     30 60 UAM E 5
Bioinformatyka sekwencji biologicznych I 20     45 65 UAM E 5
Postępy bioinformatyki   15     15 UAM   1
Język angielski   30     30 UAM   3
WF     30   30 PP   0

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium