Rok 1, semestr 2

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Analiza matematyczna i algebra liniowa 30   30   60 WIiT 5  
Algorytmy i struktury danych 30     30 60 WIiT 6 E
Programowanie obiektowe 30     30 60 WIiT 5  
Wprowadzenie do bioinformatyki 15     15 30 WIiT 2  
Biochemia 30     15 45 WTCh 4 E
Biologia komórkowa 30     15 45 WTCh 4  
Mikrobiologia 15     15 30 WTCh 2  
Język angielski     30   30   2  
WF     30   30   0  

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium
  • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej