Rok 2, semestr 3

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 30   30   60 PP   4
Optymalizacja kombinatoryczna 30     15 45 PP   3
Algorytmy kombinatoryczne w bioinformatyce 15     30 45 PP   3
Specjalizowane języki programowania 15     30 45 PP   3
Biologia molekularna 30     30 60 UAM+PP E 5
Moduły do wyboru* 60     60 120 UAM+PP   8
Język angielski     30   30 UAM   3
WF     30   30 PP   1