Rok 2, semestr 3

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka I 30   30   60 PP E 4
Optymalizacja kombinatoryczna 30     15 45 PP   3
Specjalizowane języki programowania 15     30 45 PP   3
Różnorodność roślin i grzybów 15 15     30 UAM E 2
Podstawy mikrobiologii 20     10 30 UAM   2
Algorytmy kombinatoryczne w bioinformatyce 15     30 45 PP   3
Inżynieria genetyczna 20     10 30 UAM   2
Moduły do wyboru* 60     60 120 UAM + PP   8
Język angielski   30     30 UAM   3
WF     30   30 PP   0

* Możliwe inne rozłożenie godzin na poszczególne formy zajęć

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium