Rok 2, semestr 3

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Rachunek prawdopodobieństwa 30   30   60 WIiT 6 E
Optymalizacja kombinatoryczna 30     15 45 WIiT 4  
Algorytmy kombinatoryczne w bioinformatyce 15     30 45 WIiT 4  
Języki skryptowe w bioinformatyce 15     30 45 WIiT 4  
Biologia molekularna 30     30 60 WIiT/WTCh 6 E
Przedmiot obieralny 1 30     30 60 WIiT 4  
Język angielski     30   30   2  

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium
  • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej

Przedmiot obieralny 1 - WIiT :

  • Systemy operacyjne
  • Podstawy programowania współbieżnego