Rok 4 , semestr 7

tr>

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Podstawy modelowania molekularnego 15     15 30 WTCh 2  
Zaawansowane metody analityczne 30     15 35 WTCh 3  
Przedmiot obieralny 11 15     15 30 WIiT 2  
Przedmiot obieralny 12 15     15 30 WIiT 2  
Przedmiot obieralny 13 30     30 60 WTCh 4  
Przygotowanie do rynku pracy 30       30 WIiT 2  
Pracownia inżynierska       60 60 WIiT 4  
Seminarium dyplomowe   15     15 WIiT 2  
Przygotowanie pracy dyplomowej             10  

gdzie:

 • W - wykład
 • S/K - seminarium/konwersatorium
 • Ć - ćwiczenia
 • L - laboratorium
 • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej

Przedmiot obieralny 11 - WIiT :

 • Metody statystyczne w bioinformatyce strukturalnej
 • Wizualizacja strukturalna

Przedmiot obieralny 12 - WIiT :

 • Immunologia obliczeniowa
 • Teoria gier z elementami socjobiologii

Przedmiot obieralny 13 - WTCh :

 • Związki biologicznie czynne pochodzenia naturalnego
 • Biologicznie aktywne substancje roślinne