Rok 3, semestr 6

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Przygotowanie do rynku pracy 30       30 PP   2
Zaliczenie praktyki zawodowej**               6
Moduły do wyboru* 75   75 75 225 UAM + PP   15
Pracownia licencjacka: Zastosowania narzędzi informatycznych w biologii***       60 60 UAM   6
Pracownia licencjacka: Nowe narzędzia bioinformatyczne***       60 60 PP   6
Seminarium licencjackie: Zastosowania narzędzi informatycznych w biologii****   15     15 UAM   1
Seminarium licencjackie: Nowe narzędzia bioinformatyczne****   15     15 PP   1

* Możliwe inne rozłożenie godzin na poszczególne formy zajęć
** Zaliczenie praktyki zawodowej odbywającej się pomiędzy drugim i trzecim rokiem studiów
*** Pracownia do wyboru
**** Seminarium do wyboru

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium