Rok 3, semestr 6

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Obliczenia wielkiej skali 15     30 45 WIiT 3  
Modelowanie procesów biologicznych 15     15 30 WIiT 2  
Procesy ewolucyjne 15   15   30 WIiT 2  
Inżynieria genetyczna 15   15   30 WIiT 2  
Przedmiot obieralny 7 30     30 60 WIiT 4  
Przedmiot obieralny 8 30     30 60 WTCh 4  
Przedmiot obieralny 9 15     15 30 WTCh 2  
Przedmiot obieralny 10 15     15 30 WTCh 2  
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 30   15   45 WTCh 3  
Zaliczenie praktyki zawodowej (4 tyg.)             6  

gdzie:

 • W - wykład
 • S/K - seminarium/konwersatorium
 • Ć - ćwiczenia
 • L - laboratorium
 • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej

Przedmiot obieralny 7 - WIiT :

 • Grafika komputerowa 3D
 • Wizualizacja danych wielowymiarowych

Przedmiot obieralny 8 - WTCh :

 • Inżynieria układów biomimetycznych
 • Układy biomimetyczne o znaczeniu biomedycznym

Przedmiot obieralny 9 - WTCh :

 • Nanomateriały do zastosowań w biomedycynie
 • Inżynieria nanomateriałów i materiałów funkcjonalnych

Przedmiot obieralny 10 - WTCh :

 • Biokataliza i biokatalizatory
 • Technologiczne aspekty procesów biokatalitycznych

Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny - WTCh :

 • Analiza ekonomiczna i rachunkowość dla inżynierów
 • Aspekty prawne i ekonomiczne w działalności inżynierskiej