Rok 2, semestr 4

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka II 30     15 45 PP E 4
Bazy danych 30     30 60 PP   4
Mechanizmy ewolucji 30       30 UAM   2
Techniki wysokoprzepustowe 15     15 30 UAM   2
Różnorodność zwierząt 30 15     45 UAM E 4
Bioinformatyka sekwencji biologicznych II 10     20 30 UAM E 2
Moduły do wyboru* 60     60 120 UAM + PP   9
Język angielski   30     30 UAM E 3

* Możliwe inne rozłożenie godzin na poszczególne formy zajęć

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium