Rok 2, semestr 4

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 30     15 45 PP E 4
Bazy danych 30     30 60 PP   4
Biologia komórki 30     15 45 UAM E 4
Bioinformatyka sekwencji biologicznych 30     45 75 UAM E 6
Moduły do wyboru* 60 15   60 135 UAM   9
Język angielski     30   30 UAM E 3

* Możliwe inne rozłożenie godzin na poszczególne formy zajęć

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium