Rok 2, semestr 4

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Statystyczna analiza danych 30     15 45 WIiT 4 E
Bazy danych 30     30 60 WIiT 5  
Techniki wysokoprzepustowe 30       30 WIiT 5  
Biotechnologia 30     30 30 WTCh 6 E
Przedmiot obieralny 2 30     30 60 WIiT 4  
Przedmiot obieralny 3 30   15 15 60 WTCh 4  
Język angielski     30   30   2 E

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium
  • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej

Przedmiot obieralny 2 - WIiT :

  • Programowanie wizualne dla bioinformatyków
  • Pracownia algorytmów bioinformatycznych

Przedmiot obieralny 3 - WTCh :

  • Fizykochemiczne podstawy procesów chemicznych i biochemicznych
  • Termodynamiczne i kinetyczne podstawy reakcji chemicznych i biochemicznych