Rok 1, semestr 1

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM MIEJSCE EGZAMIN ECTS
Podstawy biologii*     30   30 UAM   2
Podstawy matematyki*     (30)   30 UAM   2
Matematyka dyskretna 30   30   60 PP E 5
Wprowadzenie do informatyki 30     30 60 PP   4
Podstawy programowania 30     30 60 PP E 5
Fizykochemiczne podstawy życia** 30     15 45 UAM E 3
Wybrane zagadnienia chemii i fizyki** (45)     45 UAM E 3
Podstawy teoretyczne biologii 30       30 UAM   3
Biochemia 30     15 45 UAM E 3
Podstawy genetyki   15     15 UAM   1
Wstęp do bioinformatyki   15     15 UAM   1
Język angielski   30     30 UAM   3
Szkolenie BHP 8       8 UAM + PP   0
Przysposobienie biblioteczne     2   2 UAM + PP   0

*wybierany jeden z modułów
**wybierany jeden z modułów

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium