Rok 1, semestr 1

PRZEDMIOT W S/K Ć L RAZEM WYDZIAŁ ECTS EGZAMIN
Matematyka dyskretna 30   30   60 WIiT 5 E
Wprowadzenie do informatyki 30     30 60 WIiT 5  
Podstawy programowania 30     30 60 WIiT 6 E
Bioróżnorodność 15       15 WTCh 1  
Podstawy chemii dla bioinformatyków 30   15 15 60 WTCh 4  
Wprowadzenie do chemii organicznej 30   15 15 60 WTCh 6 E
Podstawy genetyki 15       15 WIiT 1  
Język angielski     30   30   2  
WF     30   30   0  
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP 4       4   0  
Usługi biblioteczne i informacyjne     1   1   0  

gdzie:

  • W - wykład
  • S/K - seminarium/konwersatorium
  • Ć - ćwiczenia
  • L - laboratorium
  • WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  • WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej