Bioinformatyka strukturalna II

Treści kształcenia

Modele matematyczne i reprezentacje maszynowe struktur I, II, III, IV-rzędowych kwasów nukleinowych i białek, ich właściwości. Metody obliczeniowe określania i porównywania struktur. Bazy danych strukturalnych. Algorytmy stosowane w bioinformatyce strukturalnej; reprezentacja struktur makrocząsteczek; porównywanie struktur; algorytmy stosowane w krystalografii rentgenowskiej i spektroskopii NMR; algorytmy do symulacji zwijania się i dynamiki makrocząsteczek.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna algorytmiczne aspekty procesu wyznaczania i porównywania struktur kwasów nukleinowych i białek. Rozumie algorytmy używane do analizy makrocząsteczek i potrafi je zaimplementować w postaci oprogramowania komputerowego. Zna wybrane bazy danych strukturalnych.