Znakowanie i detekcja cząsteczek biologicznych

Treści kształcenia

Metody znakowania kwasów nukleinowych, białek, lipidów, cukrów i innych cząstek biologicznych w warunkach in vitro i in vivo z zastosowaniem technik izotopowych, fluorescencyjnych i przeciwciał. Projektowanie i detekcja fluorescencyjnych analogów cząstek funkcjonalnych. Znakowanie fluoroscencyjne poszczególnych organelli komórkowych i włączanie makrocząsteczek do żywych komórek. Metody detekcji stosowane dla poszczególnych znaczników, w tym autoradiografia, immunodetekcja i techniki fluorescencyjne. Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna, techniki wielofotonowe i im pokrewne, fluorescencyjna mikroskopia ilościowa, obrazowanie trójwymiarowe. Przykłady zastosowania technik znakowania (hybrydyzacja in situ, mikromacierze, lokalizacja komórkowa, dynamika białek znakowanych GFP i in.).

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna i potrafi stosować izotopowe, fluorescencyjne i immunologiczne techniki znakowania i detekcji cząsteczek biologicznych. Planuje doświadczenia z wykorzystaniem znakowania cząsteczek i ich detekcji w różnych typach mikroskopów, a także analizuje dane z tych doświadczeń.