Biotechnologia w medycynie

Treści kształcenia

Możliwości wykorzystania w medycynie najnowszych osiągnięć biologii molekularnej i biotechnologii. Poznanie nowych metod diagnostyki i terapii szeregu schorzeń oraz sposobów wykorzystania czynników biologicznych do produkcji leków, testów diagnostycznych, szczepionek.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna najnowsze osiągnięcia medycyny molekularnej, orientuje się także w nowych kierunkach biotechnologii medycznej. Zna technologie molekularne stosowane we współczesnej medycynie. Potrafi wskazać problemy medyczne, które można rozwiązać, stosując zaawansowane metody biologii molekularnej.