Przetwarzanie obrazów

Treści kształcenia

Zagadnienia związane z szeroko rozumianym wnioskowaniem z danych obrazowych, ze szczególnym naciskiem na analizę ilościową i jakościową (metody ekstrakcji cech i opisu obrazu) oraz metody rozpoznawania obrazu, w tym uczenie maszynowe i specjalizowane sieci neuronowe. Prezentacja algorytmów oraz zastosowań praktycznych (studia przypadków). Zajęcia laboratoryjne obejmują zaznajomienie się z wybranymi środowiskami i bibliotekami programistycznymi oraz strukturami danych, zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń wejściowych (kamery wideo USB/Firewire i aparaty cyfrowe) oraz realizację projektów programistycznych dotyczących wybranych zastosowań rozpoznawania obrazów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna wybrane zagadnieniaa z zakresu teorii przetwarzania obrazów, rozpoznawania obrazów i widzenia komputerowego. Posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w wybranych zastosowaniach praktycznych.