Informatyka medyczna

Treści kształcenia

Wprowadzenie. Specyfika medycznych systemów informacyjnych, zwłaszcza w zakresie systemów opieki klinicznej i diagnostyki. Modele informacyjne jednostek opieki medycznej oraz przepływ informacji o leczeniu pacjenta na przykładzie szpitala. Typy danych medycznych i ich źródła. Kodowanie danych medycznych. Metody zapisu i elektronicznego przechowywania danych medycznych. Akwizycja danych medycznych: dane wyrażone w języku naturalnym, dane pomiarowe. Przegląd wybranych urządzeń diagnostycznych: metody ultradźwiękowe (USG), bioelektryczne (EKG, EEG), radiacyjne (RTG, TK), emisyjne (tomograf NMR), mikroskopia optyczna i elektronowa. Dane obrazowe w medycynie: typy, specyfika, metody pozyskiwania, przetwarzanie, wnioskowanie z danych obrazowych. Statystyczna analiza danych medycznych − przykłady zastosowań. Telemedycyna z wykorzystaniem Internetu. Omówienie rozwiązań stosowanych w telepatologii. Systemy edukacyjne. Medyczne systemy informacyjne. Problemy integracji istniejących rozwiązań. Standardy informatyczne w medycynie.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student przyswaja wiedzę teoretyczną i praktyczną zastosowania metod i narzędzi informatycznych w medycynie.