Zaawansowane programowanie

Treści kształcenia

Zaawansowane techniki programowania. Złożone struktury danych. Algorytmy wyliczeniowe. Algorytmy metaheurystyczne. Metody projektowania algorytmów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna idee oraz przykłady metod wyliczeniowych i metaheurystycznych oraz potrafi samodzielnie projektować algorytmy dla złożonych problemów o charakterze informatycznym i biologicznym.