Optymalizacja dynamiczna

Treści kształcenia

Elementy ogólnej teorii optymalizacji. Problemy dyskretne i ciągłe. Problemy bez ograniczeń i z ograniczeniami. Warunki optymalności oraz podstawy metod obliczeniowych rozwiązywania problemów bez ograniczeń i z ograniczeniami. Własności problemów optymalizacji dynamicznej i podstawowe metody obliczeniowe.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna podstawowe zagadnienia teorii optymalizacji, potrafi formułować problemy o charakterze informatycznym i biologicznym jako zagadnienia optymalizacji, w szczególności optymalizacji dynamicznej, oraz stosować odpowiednie metody do ich rozwiązania.