Piotr Formanowicz

prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz
Opiekun makrokierunku ze strony PP
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
Email: piotr at cs put poznan pl
WWW: http://www.cs.put.poznan.pl/pformanowicz//
Tel. 61-665-3028

Tematyka badawcza: sekwencjonowanie DNA, modelowanie i analiza systemów biologicznych, analiza sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych, komputery DNA i komputery kwantowe, złożoność obliczeniowa, teoria grafów.

Przedmioty prowadzone na makrokierunku Bioinformatyka:
Matematyka dyskretna
Statystyczna analiza danych
Optymalizacja dynamiczna