Maciej Miłostan

dr inż. Maciej Miłostan
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
Email: Maciej Milostan at cs put poznan pl
WWW: http://www.cs.put.poznan.pl/mmilostan/
Tel. 61-665-2978

 

Tematyka badawcza: modelowanie i analiza struktur białek; kompleksy RNA-białko; analiza sekwencji białkowych; biologiczne bazy danych.

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:
Specjalizowane języki programowania