Specjalizowane języki programowania

Treści kształcenia

Języki programowania ukierunkowane na specyficzne zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania ciągów znaków. Języki skryptowe. Perl. Python. Przetwarzanie danych tekstowych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna wybrane specjalizowane języki programowania w stopniu umożliwiającym swobodne pisanie programów, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych tekstowych, w tym sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych.