Przedmioty obieralne

Treści kształcenia

Treści z zakresu biologii, informatyki, matematyki, fizyki lub chemii przewidziane dla przedmiotów wybieranych przez studentów z oferty udostępnionej przez Wydział Biologii UAM lub Wydział Informatyki i Zarządzania PP, a także – w corocznym uzgodnieniu – przez inne wydziały UAM lub PP.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student uzupełnia wiedzę o zakresy treści potrzebnych do realizacji pracy licencjackiej i / lub przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.