Marta Kasprzak

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
Email: marta at cs put poznan pl
WWW: http://www.cs.put.poznan.pl/mkasprzak/
Tel. 61-665-3028

 

Tematyka badawcza: sekwencjonowanie, asemblacja, mapowanie; teoria grafów, złożoność obliczeniowa.

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:
Algorytmy kombinatoryczne w bioinformatyce
Zaawansowane programowanie (wspólnie z dr. Marcinem Radomem)