Izabela Makałowska

dr hab. Izabela Makałowska, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Biologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Pracownia Bioinformatyki, Laboratorium Genomiki Ewolucyjnej
Email: izabel at amu edu pl
Tel. 61-829-5835

 

Tematyka badawcza: ewolucja molekularna; struktura genomów; genomika porównawcza; transkryptomika; biologiczne bazy danych; narzędzia do analizy genomów i transkryptomów.

Przedmioty prowadzone na makrokierunku Bioinformatyka:
Genomika i transkryptomika
Bioinformatyka genomów