Rankingi

Rankingi sporządzone dla studiów prowadzonych na Wydziałach:

  • Wydział Informatyki PP, jako jedna z 25 jednostek prowadzących studia o najwyższej jakości kształcenia, został wyróżniony w konkursie MNiSW w 2012 r. za kierunek Informatyka.
  • Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała w 2011 r. ocenę wyróżniającą kierunkowi Informatyka prowadzonemu na Wydziale Informatyki PP.
  • Politechnika Poznańska znalazła się w krajowej czołówce pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce w rekrutacji 2010/2011. Na kierunek Bioinformatyka na I stopień studiów zgłosiło się ponad 5 kandydatów na jedno miejsce (licząc tylko osoby wskazujące kierunek jako pierwszy na swojej liście preferencji).
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.09.2010 o ustalonych kategoriach jednostek naukowych na podstawie działalności w latach 2005-2009. Oba wydziały, Wydział Biologii i Wydział Informatyki, otrzymały kategorię 1.
  • Ranking Komitetu Informatyki PAN oceniający jednostki prowadzące kierunek Informatyka w 2009 r. Wydział Informatyki i Zarządzania PP zajął pierwsze miejsce zarówno w rankingu wielokryterialnym jak i w rankingu klasycznym.
  • W rankingu szkół wyższych tygodnika Wprost z 2007 r., w kategorii "Nauki biologiczne", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zajął czwarte miejsce w kraju z różnicą zaledwie jednego punktu w stosunku do lidera. W kategorii "Nowoczesne technologie" zwyciężyła Politechnika Poznańska.
  • Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała w 2004 r. ocenę wyróżniającą Wydziałowi Informatyki i Zarządzania PP za kierunek Informatyka. Była to jedna z trzech ocen wyróżniających w kraju dla tego kierunku studiów.