Wojciech Karłowski

prof UAM. dr hab. Wojciech Karłowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Biologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Pracownia Bioinformatyki, Laboratorium Genomiki Obliczeniowej
Email: wmk at amu edu pl
Tel. 61-829-5841

 

Tematyka badawcza: analiza danych wysokoprzepustowych, adnotacja sekwencji genomowych, algorytmy i metody analiz genomowych, transkryptomika, biologiczne bazy danych

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:
Bioinformatyka sekwencji biologicznych
Analiza danych wysokoprzepustowych